דפים

תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית

תכנון כולל משולב למדינת ישראל (תמ"א 35) 


תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח ולשימור, תמ"א 35, אשר קודמה על ידי מינהל התכנון ואושרה על ידי הממשלה בסוף שנת 2005, מטרתה לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים.

על פי מטרות העל ועקרונות התכנון העומדים בבסיסה, מבחינה התכנית בין חמישה סוגי מרקמים (אזורים מאפשרי פיתוח ואזורים מוטי שימור) בהם ניתן ביטוי ומענה תכנוני לצרכי הפיתוח של ישראל תוך הדגשת עקרון הרצף של השטחים הפתוחים, לרבות החייצים לאורך הנחלים ושמירה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת.
ניתן דגש על פיתוח הערים ובלימת הפרבור, קידומה של תחבורה ציבורית, חידושם ופיתוחם של הישובים הקיימים תוך השקעה בצמצום הפערים בחברה, שמירה על איכות הסביבה, מתן עדיפות לפיתוח הנגב והגליל והעיר ירושלים.

על מנת להבטיח את השגת מטרות התכנית ולצורך יישום עקרונות התכנון המוצאים את ביטויים בהוראות התכנית ותשריטיה, מצורפים לתכנית שורה של אמצעי מדיניות משלימים, בין השאר מדיניות כלכלית-חברתית, חידוש וחיזוק הערים, שימור וטיפוח השטחים הפתוחים, חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות ועוד.בהחלטת הממשלה נקבע כי משרדי הממשלה וגופי הסמך שלה יפעלו, ככל הניתן, להטמעת אמצעי המדיניות המצורפים לתכנית בפעולותיהם וידווחו לממשלה מדי שנה על יישומם.


מתוך האתר משרד פנים http://www.moin.gov.il

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה